GARANTİ BANKASI

IBAN NO: TR50 0006 2001 0450 0006 2964 92

HESAP NO: 1045-6296492

YAPI KREDİ

IBAN NO: TR14 0006 7010 0000 0059 0310 39

HESAP NO: 626-59031039